Avārijas dienesta tālrunis: +371 29 24 00 18 - 24h diennaktī
  • Kanalizācijas avārijas dienests
    "AS un Dēli" SIA

    Kanalizācijas tīrīšana, skalošana, asenizācija,
    aku atsūknēšana, utilizācija, santehniskie darbi