• Kanalizācijas avārijas dienests
    "AS un Dēli" SIA

    Kanalizācijas tīrīšana, skalošana, asenizācija
    aku atsūknēšana, utilizācija, santehniskie darbi